จัดเก็บเอกสารแบบ อิเล็คทรอนิกส์ พร้อมซอฟแวร์
จัดเก็บเอกสารแบบ อิเล็คทรอนิกส์ พร้อมซอฟแวร์

ABOUT US

K&O SYSTEMS AND
CONSULTING CO., LTD.

จัดเก็บเอกสารแบบ อิเล็คทรอนิกส์ พร้อมซอฟแวร์
จัดเก็บเอกสารแบบ อิเล็คทรอนิกส์ พร้อมซอฟแวร์

ผู้ให้บริการการสแกนเอกสารครบวงจร และจัดเก็บเอกสารแบบ อิเล็คทรอนิกส์ พร้อมซอฟแวร์ Q-Doc Enterprise Content Management, Scan Station, Web-base Work Flow

 

บริการสแกนเอกสาร ครบวงจร เพื่อองค์กรธุรกิจสุดยอดระบบการ จัดเก็บเอกสาร Q-doc system ใช้ง่าย ค้นหาเร็ว one stop service

Q-Doc บริการการสแกนเอกสารครบวงจร
Q-Doc Enterprise Content Management, Scan Station, Web-base Work Flow
Q-Doc บริการการสแกนเอกสารครบวงจร
จัดเก็บเอกสารแบบ อิเล็คทรอนิกส์ พร้อมซอฟแวร์
Q-Doc บริการการสแกนเอกสารครบวงจร
Q-Doc บริการการสแกนเอกสารครบวงจร

Q-DOC ENTERPRISE

สแกนเอกสารบริการเต็มรูปแบบในการสแกน
และแปลงสำหรับไฟล์กระดาษของคุณ

  • บริการโดยผู้ให้บริการสแกนเอกสารที่มีประสบการณ์ในการสแกนเอกสารให้กับองค์กรชั้นนำอย่าง AIA, ธนาคารกสิกรไทย, ปตท., Mitsubishi Motor และ TNT Logistic เป็นต้น
  • บริการรับเอกสารถึงบริษัท หรือองค์กรของท่าน
  • สแกนเอกสารทุกประเภท A5,A4, A3 หรือเป็นหนังสือ
  • จัดดัชนีค้นหาด้วย OCR และการคีย์ข้อมูล
  • นำเข้าระบบจัดเก็บเอกสาร (e-Document Management Systems)
  • บริการทำลายเอกสารหลังจากสแกน
  • รับสแกนเอกสารนอกสถานที่ สำหรับเอกสารสำคัญ และเป็นเอกสารลับทุกประเภท

ด้วยบริการสแกนเอกสาร เพื่อองค์กรธุรกิจครบวงจรของเรา

WHICH ONE LOOKS LIKE YOUR OFFICE?

DOCUMENT SCANNING

Q-Doc บริการการสแกนเอกสารครบวงจร
Q-Doc บริการการสแกนเอกสารครบวงจร

บริการป้อนข้อมูลลูกค้า และสแกนเอกสารเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ (DATA ENTRY) บริการป้อนข้อมูลเข้าสู่ระบบในคอมพิวเตอร์ และทำการสแกนเอกสารต้นฉบับ เพื่อเก็บเป็นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิคส์ไว้ใช้ในกิจการต่างๆ ของคุณได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว
 
บริการปรับปรุงและจัดฐานข้อมูลลูกค้า (DATA CLEANSING)
บริการปรับปรุงและจัดข้อมูลในฐานข้อมูลของคุณให้ถูกต้อง  สมบูรณ์ ทำให้ฐานข้อมูลมีความทันสมัย สามารถนำไปใช้ในกิจกรรมทางการตลาดได้อย่างถูกต้องตรงจุดประสงค์ และนำข้อมูลเหล่านั้นเข้าสู่ Document Management รวมถึงเชื่อมกับระบบภาพที่ได้จากการสแกนเอกสาร
 
บริการ SCAN เอกสารและจัดเก็บเป็นหมวดหมู่ในระบบคอมพิวเตอร์
(DOCUMENT SCANNING AND INDEXING)
บริการสแกนเอกสารและจัดเก็บเอกสารในรูปแบบแฟ้มอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งทำสารบัญเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการค้นหา และช่วยคุณประหยัดค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บเอกสารพร้อมระบบจัดเก็บและค้นหาเอกสารอัตโนมัติ

COMPANY INFORMATION

Q-Doc บริการการสแกนเอกสารครบวงจร
Q-Doc บริการการสแกนเอกสารครบวงจร

Address

Contact Form

Map Location

K&O SYSTEMS AND CONSULTING Co., Ltd.

อาคาร Q-Doc Studio
บ้านเลขที่ 15,17  ซอยกรุงธนบุรี 4  ถนนกรุงธนบุรี
แขวงบางลำภูล่าง  เขตคลองสาน
กรุงเทพฯ  10600
Tel: 02-860-6659 ต่อ 9144,9145 / 082-645-4469
Email: dcs@ko.in.th

Send

Name:

This field is required.

Thank You!

The form has been successfully sent.

Phone:

This field is required.

Email:

This field is required.

Message:

This field is required.

Q-Doc บริการการสแกนเอกสารครบวงจร
Q-Doc บริการการสแกนเอกสารครบวงจร
Q-Doc บริการการสแกนเอกสารครบวงจร

สแกนเอกสารเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ (DATA ENTRY)

Q-Doc บริการการสแกนเอกสารครบวงจร
Q-Doc บริการการสแกนเอกสารครบวงจร
Q-Doc บริการการสแกนเอกสารครบวงจร

ALL RIGHTS RESERVED © 2016 K&O Systems and Consulting Co., Ltd.

Q-Doc บริการการสแกนเอกสารครบวงจร