Contact Us

อาคาร Q-Doc Studio
บ้านเลขที่ 15,17  ซอยกรุงธนบุรี 4  ถนนกรุงธนบุรี
แขวงบางลำภูล่าง  เขตคลองสาน
กรุงเทพฯ  10600
Tel.: 02-860-6659, 082-645-4469
Email.: sm@ko.in.th

If You Have Questions,

Get in Touch

SEND YOUR MESSAGE

Your Name:

This field is required.

Thank You!

The form has been successfully sent.

E-mail:

This field is required.

Your Message:

This field is required.

Q-Doc บริการการสแกนเอกสารครบวงจร
Q-Doc บริการการสแกนเอกสารครบวงจร

REFERENCE

Q-Doc บริการการสแกนเอกสารครบวงจร

บริษัท เค แอนด์ โอ ซิสเต็มส์ แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด

บริการสแกนเอกสารครบวงจร

ก่อตั้งขึ้น ในปี 2005 มุ่งมั่นที่จะ เป็นผู้นำทางด้านการให้คำปรึกษาด้านการจัดการเอกสาร , กระบวนการทางธุรกิจ เอาท์ซอร์ส และผู้ให้บริการ ซอฟต์แวร์การจัดการ เอกสารขององค์กร ด้วยเทคโนโลยี โฟกัส - จับภาพเอกสาร และการเก็บข้อมูล, OCR, การประมวลผลเอกสาร การทำธุรกรรม การจัดการ เนื้อหาขององค์กร ให้คล่องตัว ฐาน เว็บ และเทคโนโลยี ปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจ ภาคการตลาด - บริการทางการเงิน, ประกัน, การ ผลิต, การกระจาย ขายส่ง , สุขภาพ, อุดมศึกษา, สำนักพิมพ์ และรัฐบาล เรามี พนักงาน 250 คน และพร้อมพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อรับใช้ประเทศชาติ โดยเน้นคุณภาพการให้บริการ และส่งมอบคุณค่าแด่ลูกค้าและสังคม

Company Core Value

K&O เรารับใช้ประเทศชาติ เราเน้นคุณภาพการให้บริการ เราสร้างเทคโนโลยี
เราพัฒนาบุคลากร และกระบวนการที่มีประสิทธิภาพสูง เพื่อส่งมอบคุณค่าแด่ลูกค้าและสังคม

Q-Doc บริการสแกนเอกสารครบวงจร
Q-Doc บริการสแกนเอกสารครบวงจร
Q-Doc บริการการสแกนเอกสารครบวงจร
Q-Doc บริการการสแกนเอกสารครบวงจร

ALL RIGHTS RESERVED © 2016 K&O Systems and Consulting Co., Ltd.

Q-Doc บริการการสแกนเอกสารครบวงจร